Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRAŽBA 09.10.2017 o 13.00 hod., 3 izbový byt Bratislava - m.č. Petržalka, okres Bratislava V

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-170045
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 115000 €
Dražobná zábezpeka: 10000 €
Najnižšie prihodenie: 10000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 115000 €

pozri viac..


1