Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 16.08.2018 o 13:00 hod., rodinný dom Sveržov, okres Bardejov

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180037
Miesto: konferenčná miestnosť Penziónu TAVEL na ulici Slovenská 19, 080 01Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 36.500,00 €
Dražobná zábezpeka: 6.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 33.100,00 €

pozri viac..


1