Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRAŽBA 06.06.2023 o 10.30 hod., Rodinný dom - Medzev, okres Košice

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D - 160044
Miesto: konferenčná miestnosť penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, tel. kontakt: 0915 879 007
Najnižšie podanie: 120.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 25.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 120.000,00 €

pozri viac..


DRAŽBA 30.06.2023 o 11.00 hod., Stavba s pozemkami - Sverepec, okres Považská Bystrica

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D - 230001
Miesto: v zasadacej miestnosti v budove sídla Advokátskej kancelárie Gallo, s.r.o., tel. kontakt: 0915 879 007
Najnižšie podanie: 430.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 20.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 108.000,00 €

pozri viac..


1