Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

PRVÁ DRAŽBA - 02.05.2024 o 10:00 hod. - Nebytový priestor - v okrese Martin, obci Martin, katastrálne územie Záturčie

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D - 240002
Miesto: v zasadacej miestnosti v budove sídla Advokátskej kancelárie Gallo, s.r.o., na ul. Jilemnického 4012/30, 036 01 Martin
Najnižšie podanie: 51.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 5.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 51.000,00 €

pozri viac..


1