Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRAŽBA 09.04.2019 o 10.00 hod., 1/2 rodinný dom Zázrivá, okres Dolný Kubín

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-190010
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 38800 €
Dražobná zábezpeka: 3880 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 38800 €

pozri viac..


DRAŽBA 10.04.2019 o 10.00 hod., hala AMP-zámočnícka dielňa s príslušenstvom a pozemkom Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180091
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 69500 €
Dražobná zábezpeka: 8000 €
Najnižšie prihodenie: 5000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 69500 €

pozri viac..


DRAŽBA 02.05.2019 o 10.00 hod., rodinný dom Tajov, okres Banská Bystrica

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180102
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 50000 €
Dražobná zábezpeka: 8000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 35300 €

pozri viac..


DRAŽBA 07.05.2019 o 11.00 hod., rodinný dom Veľké Kosihy, okres Komárno

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180071
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 24000 €
Dražobná zábezpeka: 6000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 11200 €

pozri viac..


DRAŽBA 07.05.2019 o 12.00 hod., rodinný dom Kameničná, okres Komárno

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180101
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 28500 €
Dražobná zábezpeka: 7000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 28500 €

pozri viac..


DRAŽBA 07.05.2019 o 13.00 hod., rodinný dom Svodín, okres Nové Zámky

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180070
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 23500 €
Dražobná zábezpeka: 6000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 13500 €

pozri viac..


DRAŽBA 21.05.2019 o 10.00 hod., rodinný dom Stakčín, okres Snina

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180073
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 14700 €
Dražobná zábezpeka: 4000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 14700 €

pozri viac..


DRAŽBA 21.05.2019 o 11.00 hod., 3 izbový byt Strážske, okres Vranov nad Topľou

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180092
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 28400 €
Dražobná zábezpeka: 6000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 28400 €

pozri viac..


DRAŽBA 21.05.2019 o 12.00 hod., rodinný dom Veľké Kapušany, okres Michalovce

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180089
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 20000 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 22200 €

pozri viac..


DRAŽBA 21.05.2019 o 13.00 hod., rodinný dom Sečovce, okres Trebišov

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180099
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 59800 €
Dražobná zábezpeka: 8000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 59800 €

pozri viac..


DRAŽBA 21.05.2019 o 14.00 hod., rodinný dom Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180100
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 137000 €
Dražobná zábezpeka: 15000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 115000 €

pozri viac..


DRAŽBA 28.05.2019 o 11.00 hod., rodinný dom Topoľčany, okres Topoľčany

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180097
Miesto: v salóniku Hotela KORUNA na ulici Československej armády 4655/3, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 125000 €
Dražobná zábezpeka: 15000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 87400 €

pozri viac..


UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 28.05.2019 o 12.00 hod., rodinný dom Drahovce, okres Piešťany

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180096
Miesto: v salóniku Hotela KORUNA na ulici Československej armády 4655/3, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 90600 €
Dražobná zábezpeka: 10000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 90600 €

pozri viac..


1