Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 17.03.2020 o 11.30 hod., rodinný dom Bratislava - m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-190047
Miesto: v miestnosti č. 358 na druhom poschodí na Trenčianskej 47, 821 09 Bratislava, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 262148,66 €
Dražobná zábezpeka: 40000 €
Najnižšie prihodenie: 1000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 263000 €

pozri viac..


UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 19.03.2020 o 10.30 hod., rodinný dom Stanča, okres Trebišov

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-190046
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 16400 €
Dražobná zábezpeka: 4000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 21800 €

pozri viac..


UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 24.03.2020 o 10.30 hod., rodinný dom Veľké Kosihy, okres Komárno

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-190027
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 6600 €
Dražobná zábezpeka: 1500 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 8700 €

pozri viac..


UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 24.03.2020 o 11.30 hod., rodinný dom Hlohovec, okres Hlohovec

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-190050
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 80000 €
Dražobná zábezpeka: 10000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 41500 €

pozri viac..


UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 24.03.2020 o 12.30 hod., rodinný dom Neded, okres Šaľa

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-170085
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 54000 €
Dražobná zábezpeka: 8000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 41400 €

pozri viac..


1