Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

Predaj viacúčelovej budovy okr. Martin

Kategória:
Kód:
Miesto: Martin
Najnižšie podanie:
Dražobná zábezpeka:
Najnižšie prihodenie:
Všeobecná hodnota predmetu dražby:

pozri viac..


DRAŽBA 22.10.2018 o 10.00 hod., rodinný dom Čadca, okres Čadca

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180048
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 110000 €
Dražobná zábezpeka: 15000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 76400 €

pozri viac..


DRAŽBA 25.10.2018 o 11.00 hod., rodinný dom Sládkovičovo, okres Galanta

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180051
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 31900 €
Dražobná zábezpeka: 6000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 31900 €

pozri viac..


DRAŽBA 25.10.2018 o 12.00 hod., rodinný dom Kráľov Brod, okres Galanta

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180046
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 36500 €
Dražobná zábezpeka: 7000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 36500 €

pozri viac..


DRAŽBA 05.11.2018 o 10.00 hod., rodinný dom haláčovce, okres Bánovce nad Bebravou

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180013
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 36000 €
Dražobná zábezpeka: 7000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 48000 €

pozri viac..


DRAŽBA 05.11.2018 o 11.00 hod., rodinný dom 1/6, Púchov, okres Púchov

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180033
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 9660 €
Dražobná zábezpeka: 2500 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 13800 €

pozri viac..


DRAŽBA 29.11.2018 o 11.00 hod., rodinný dom Kolárovo, okres Komárno

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180056
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 17200 €
Dražobná zábezpeka: 4000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 17200 €

pozri viac..


1