Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

Dražobná spoločnosť dostatočnými skúsenosťami v oblasti práva, aby sme si vedeli poradiť  s každým problémom... Aktuálny prehľad nehnuteľností v dražbách.... Účastník dražby neplatí dražobníkovi žiadnu  províziu a v zásade všetko čo potrebuje na účasť v dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky... Pripravované dražby, ktoré by Vás mohli zaujať...


Najbližšie konané dražby

PREDAJ 4 izbový byt Martin, okres Martin

Kód: 01
Miesto: Ambra Pietra 17-19, Martin 036 01, kontakt 0907 424 078
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 109300 €

pozri viac..


DRAŽBA 20.10.2017 o 10.00 hod., budova Žilina, okres Žilina

Kód: D-170049
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 142000 €

pozri viac..


DRAŽBA 23.10.2017 o 10.00 hod., rodinný dom Kolárovo, okres Komárno

Kód: D-170042
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 41500 €

pozri viac..


DRAŽBA 24.10.2017 o 10.00 hod., rodinný dom Bátorove Kosihy, okres Komárno

Kód: D-170047
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 50900 €

pozri viac..


DRAŽBA 24.10.2017 o 11.00 hod., predajňa elektro Bátorove Kosihy, okres Komárno

Kód: D-170047
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 54400 €

pozri viac..