Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

Dražobná spoločnosť dostatočnými skúsenosťami v oblasti práva, aby sme si vedeli poradiť  s každým problémom... Aktuálny prehľad nehnuteľností v dražbách.... Účastník dražby neplatí dražobníkovi žiadnu  províziu a v zásade všetko čo potrebuje na účasť v dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky... Pripravované dražby, ktoré by Vás mohli zaujať...


Najbližšie konané dražby

Predaj viacúčelovej budovy okr. Martin

Kód:
Miesto: Martin
Všeobecná hodnota predmetu dražby:

pozri viac..


DRAŽBA 05.11.2018 o 11.00 hod., rodinný dom 1/6, Púchov, okres Púchov

Kód: D-180033
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 13800 €

pozri viac..


DRAŽBA 29.11.2018 o 11.00 hod., rodinný dom Kolárovo, okres Komárno

Kód: D-180056
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 17200 €

pozri viac..


DRAŽBA 05.12.2018 o 10.00 hod., rodinný dom Čadca, okres Čadca

Kód: D-180048
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 76400 €

pozri viac..