Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

Dražobná spoločnosť dostatočnými skúsenosťami v oblasti práva, aby sme si vedeli poradiť  s každým problémom... Aktuálny prehľad nehnuteľností v dražbách.... Účastník dražby neplatí dražobníkovi žiadnu  províziu a v zásade všetko čo potrebuje na účasť v dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky... Pripravované dražby, ktoré by Vás mohli zaujať...


Najbližšie konané dražby

DRAŽBA 19.12.2017 o 10.00 hod., rodinný dom Dunajská Lužná, okres Senec

Kód: D-170012
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 50900 €

pozri viac..


DRAŽBA 21.12.2017 o 11.00 hod., rodinný dom Veľké Blahovo, okres Dunajská Streda

Kód: D-170058
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 15200 €

pozri viac..


DRAŽBA 08.01.2018 o 10.30 hod., rodinný dom Sobotište, okres Senica

Kód: D-170072
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 325000 €

pozri viac..


DRAŽBA 09.01.2018 o 10.00 hod., rodinný dom Radvaň nad Dunajom, okres Komárno

Kód: D-170057
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 12100 €

pozri viac..


DRAŽBA 09.01.2018 o 11.00 hod., rodinný dom Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie

Kód: D-170060
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 25100 €

pozri viac..