Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRAŽBA 27.03.2019 o 10.30 hod., rodinný dom Šuňava, okres Poprad

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180069
Miesto: v salóniku Garni v TATRA HOTEL, na ulici Karpatská 3273/7, 058 01 Poprad, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 55000 €
Dražobná zábezpeka: 8000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 52500 €

pozri viac..


DRAŽBA 27.03.2019 o 12.30 hod., rodinný dom Štôla, okres Poprad

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180072
Miesto: v salóniku Garni v TATRA HOTEL, na ulici Karpatská 3273/7, 058 01 Poprad, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 215000 €
Dražobná zábezpeka: 25000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 201000 €

pozri viac..


1