Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRAŽBA 08.06.2021 o 11.00 hod., 3 izbový byt Prievidza, okres Prievidza

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-200025
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 78.100,00 €
Dražobná zábezpeka: 10.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 78.100,00 €

pozri viac..


1