Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRAŽBA 1/2 BYTU 08.06.2021 o 10.00 hod., 2 izbový byt Záturčie, okres Martin

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-200035
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 36.200,00 €
Dražobná zábezpeka: 6.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 200,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 36.200,00 €

pozri viac..


1