Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

PREDAJ 4 izbový byt Martin, okres Martin

Kategória:
Kód: 01
Miesto: Ambra Pietra 17-19, Martin 036 01, kontakt 0907 424 078
Najnižšie podanie: 109300 €
Dražobná zábezpeka:
Najnižšie prihodenie:
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 109300 €

pozri viac..


DRAŽBA 02.10.2017 o 10.00 hod., 1 izbový byt Martin, okres Martin

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-170044
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 26000 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 25800 €

pozri viac..


1