Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 09.02.2023 o 11.00 hod., 3 - izbový byt Košice-Staré mesto, okres Košice

Kód: D - 220019
Miesto: konferenčná miestnosť penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, tel. kontakt: 0915 879 007
Najnižšie podanie: 175.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 40.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 175.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Košice I, obci Košice-Staré Mesto, katastrálne územie Stredné Mesto, Okresný úrad Košice - katastrálny odbor
na LV č. 10716:
- byt č. 9, súp. č.843, vchod č. 8, na 2. poschodí, parcela č. 1015, 9 - bytový dom na ulici Protifašistických bojovníkov
-podiel na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 1015, druh zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1263 m2, 465/10000

Bytový dom v ktorom je byt umiestnený je prístupný z ul. Puškinova 8 a aj z ul. Protifašistických bojovníkov 7, v centre krajského mesta Košice m.č. Staré Mesto,
v uličnej zástavbe pôvodných starších bytových domov. Úzke centrum mesta - Hlavná ulica je peši do 5 min, kde je kompletná občianska vybavenosť krajského mesta. Terén je rovinatý, prístup k domu je z verejnej spevnenej komunikácie, možnosť parkovania v uzavretom dvore pod domom, v mieste je možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, doprava je kompletná, v tesnej blízkosti domu je zastávka MHD. Bytový dom je v zachovalom stave, udržiavaný. Byt je situovaný na 2. - najvyššom poschodí vo východnej sekcii, dve izby sú orientované na východ, jedna na sever, byt má zrekonštruovanú kúpeľňu, WC a kuchyňu, je so štandardným vybavením, udržiavaný. V danej lokalite je zvýšená hlučnosť a prašnosť od dopravy.

Byt č. 9 v bytovom dome súp.č. 843 v k.ú. Stredné Mesto
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený je starší pavlačový bytový dom, v uličnej zástavbe pôvodných bytových domov v centre mesta.
Dom je prístupný zo západnej strany z ul. Puškinova 8 a aj z východnej strany z ul. Protifašistických bojovníkov 7, v tejto časti domu na najvyššom poschodí
sa nachádza ohodnocovaný byt. Dom má uzavretý dvor, kde je možnosť parkovania. Dom má jedno podzemné, má tri nadzemné podlažia, kde na prízemí sú prevažne priestory pre obchod a služby, v II a III. NP sú byty, v dome je celkom 19 bytov
a 10 nebytových priestorov. Dom podľa údaju v predloženom znaleckom posudku bol postavený okolo r. 1890, je klasicky murovaný, stropy sú železobetónové
s rovným podhľadom, podbránia od ulice na dvor sú s klenbovými stropmi, strecha je v časti od ulice sedlová, v časti dvora je strecha pultová, krytina v časti škridlová,
v časti z azbesto-cementových šablón, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vchodové dvere drevené rámové presklené s elektronickým vrátnikom, schodiská s povrchom z liateho terasa, zábradlia s ozdobným kovaním, prístup
k bytom cez pavlače. Dom je napojený na verejné rozvody IS vody, elektriny, kanalizácie a plynu. Dom je udržiavaný v zachovalom technickom stave.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie
a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové siete, ktoré sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený. Byt č. 9 na 2. - najvyššom poschodí (III. NP) je prístupný z pavlače, má tri izby s príslušenstvom: predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, šatník, byt nemá balkón ani lodžiu. Vlastník bytu má
v užívaní aj pivnicu, ale nakoľko nie je vlastnícky podložená nie je predmetom ohodnotenia. Byt bol v r. 2010 čiastočne zrekonštruovaný a dispozične zmenený, pôvodne bol dvojizbový, pri rekonštrukcii bola z pôvodnej kuchyne vytvorená tretia izba, z pôvodnej špajze bola vytvorená kuchyňa, predelením jednej izby sadrokartónovou priečkou vznikol šatník, pri rekonštrukcii boli vymenené vnútorné rozvody vody, odpadu a elektriny, osadené nové ističe. Byt je štandardne vybavený, je napojený je na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú a plynovú prípojku, domový telefón. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, vykurovanie je lokálne gamat. pecami a v obývacej izbe je kachľová pec na tuhé palivo, ohrev TÚV je vlastným elektrickým bojlerom, svetelná elektroinštalácia s poistkovými automatmi. Podlahy sú v dvoch izbách drevené parkety, v jednej je podlaha laminátová, v predsieni
je PVC, v kuchyni, kúpeľni a vo WC je keramická dlažba. Okná sú drevené dvojité so žalúziami, dvere drevené rámové, do šatníku a kúpeľne sú dvere posuvné, vstupné dvere sú dvojkrídlové plastové. Na stenách a stropoch sú hladké omietky, v byte sú vysoké stropy. Z vnútorného vybavenia sa v kuchyni nachádza kuchynská linka
na mieru v tvare U, s nerezovým drezovým umývadlom s odkvapkávačom,
s nerezovou pákovou batériou, zabudovaný nerezový plynový sporák s rúrou, digestor, vstavaná umývačka riadu, keramický obklad stien za linkou. Bytové jadro
je murované, kde v kúpeľni sa nachádza samostatná sprcha v murovanom výklenku, plastová vaňa s keramickým obkladom, keramické umývadlo osadené na murovanej polici, vodovodné batérie sú nerezové pákové, dve so sprchou, v kúpeľni
je umiestnený elektrický bojler, na stenách pri vani, umývadle a v sprche
je keramický obklad stien. Splachovací záchod je samostatný, je so zabudovanou nádržkou v stene s keramickým umývadlom a keramickým obkladom stien. Byt je trvalo obývaný, udržiavaný je v dobrom technickom stave.
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu.
Vzhľadom na vek domu a jeho stavebno-technický stav a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 200 rokov.
Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc15.12.2022