Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Pripravované dražby

PREDAJ 3 izbov byt Martin, okres Martin

Kategória:
Kód:
Miesto:
Najnižšie podanie:
Dražobná zábezpeka:
Najnižšie prihodenie:
Všeobecná hodnota predmetu dražby:

pozri viac..


PREDAJ 4 izbového bytu Martin, okres Martin

Kategória:
Kód:
Miesto:
Najnižšie podanie:
Dražobná zábezpeka:
Najnižšie prihodenie:
Všeobecná hodnota predmetu dražby:

pozri viac..


PREDAJ 4 izbového bytu Martin

Kategória:
Kód:
Miesto: Ambra Pietra, Martin 036 01
Najnižšie podanie:
Dražobná zábezpeka:
Najnižšie prihodenie:
Všeobecná hodnota predmetu dražby:

pozri viac..


PREDAJ 4 izbový byt Martin, okres Martin

Kategória:
Kód:
Miesto: Ambra Pietra, Martin 036 01
Najnižšie podanie: 109300 €
Dražobná zábezpeka:
Najnižšie prihodenie:
Všeobecná hodnota predmetu dražby:

pozri viac..


1