Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

Dražobná spoločnosť dostatočnými skúsenosťami v oblasti práva, aby sme si vedeli poradiť  s každým problémom... Aktuálny prehľad nehnuteľností v dražbách.... Účastník dražby neplatí dražobníkovi žiadnu  províziu a v zásade všetko čo potrebuje na účasť v dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky... Pripravované dražby, ktoré by Vás mohli zaujať...


Najbližšie konané dražby

Predaj viacúčelovej budovy okr. Martin

Kód:
Miesto: Martin
Všeobecná hodnota predmetu dražby:

pozri viac..


DRAŽBA 24.07.2018 o 10.00 hod., rodinný dom Družstevná pri Hornáde, okres Košice - okolie

Kód: D-180026
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 60100 €

pozri viac..


DRAŽBA 27.07.2017 o 10.00 hod., 1/6 rodinný dom Púchov, okres Púchov

Kód: D-180033
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 13800 €

pozri viac..


OPAKOVANÁ DRAŽBA 30.07.2018 o 10:00 hod., rodinný dom Sobotište, okres Senica

Kód: D-170072
Miesto: zasadačka na prízemí na MsÚ Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 333.000,00 €

pozri viac..


OPAKOVANÁ DRAŽBA 02.08.2018 o 10.00 hod., rodinný dom Važec, okres Liptovský Mikuláš

Kód: D-180029
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 59.100,00 €

pozri viac..