Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

Dražobná spoločnosť dostatočnými skúsenosťami v oblasti práva, aby sme si vedeli poradiť  s každým problémom... Aktuálny prehľad nehnuteľností v dražbách.... Účastník dražby neplatí dražobníkovi žiadnu  províziu a v zásade všetko čo potrebuje na účasť v dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky... Pripravované dražby, ktoré by Vás mohli zaujať...


Najbližšie konané dražby

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 26.03.2019 o 10.30 hod., byt Prešov, okres Prešov

Kód: D-180084
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 60.700 €

pozri viac..


DRAŽBA 27.03.2019 o 10.30 hod., rodinný dom Šuňava, okres Poprad

Kód: D-180069
Miesto: v salóniku Garni v TATRA HOTEL, na ulici Karpatská 3273/7, 058 01 Poprad, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 52500 €

pozri viac..


UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 27.03.2019 o 11.30 hod., rodinný dom Dedinky, okres Rožňava

Kód: D-180082
Miesto: v salóniku Garni v TATRA HOTEL, na ulici Karpatská 3273/7, 058 01 Poprad, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 32200 €

pozri viac..


UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 27.03.2019 o 12.30 hod., rodinný dom Štôla, okres Poprad

Kód: D-180072
Miesto: v salóniku Garni v TATRA HOTEL, na ulici Karpatská 3273/7, 058 01 Poprad, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 201000 €

pozri viac..


OPAKOVANÁ DRAŽBA 28.03.2019 o 10.00 hod., rodinný dom Bitarová, okres Žilina

Kód: D-180078
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 301.000 €

pozri viac..