Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

Dražobná spoločnosť dostatočnými skúsenosťami v oblasti práva, aby sme si vedeli poradiť  s každým problémom... Aktuálny prehľad nehnuteľností v dražbách.... Účastník dražby neplatí dražobníkovi žiadnu  províziu a v zásade všetko čo potrebuje na účasť v dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky... Pripravované dražby, ktoré by Vás mohli zaujať...


Najbližšie konané dražby

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 16.01.2020 o 10.00 hod., polyfunkčný dom Rosina, okres Žilina

Kód: D-190048
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 508000 €

pozri viac..


UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 28.01.2020 o 11.15 hod., rodinný dom Žbince, okres Michalovce

Kód: D-190045
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 17000 €

pozri viac..


DRAŽBA 05.03.2020 o 10.00 hod., 1/2 rodinného domu Žilina, okres Žilina

Kód: D-190056
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 165000 €

pozri viac..


DRAŽBA 17.03.2020 o 11.30 hod., rodinný dom Bratislava - m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV

Kód: D-190047
Miesto: v miestnosti č. 358 na druhom poschodí na Trenčianskej 47, 821 09 Bratislava, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 263000 €

pozri viac..


DRAŽBA 19.03.2020 o 10.30 hod., rodinný dom Stanča, okres Trebišov

Kód: D-190046
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 21800 €

pozri viac..