Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

Dražobná spoločnosť dostatočnými skúsenosťami v oblasti práva, aby sme si vedeli poradiť  s každým problémom... Aktuálny prehľad nehnuteľností v dražbách.... Účastník dražby neplatí dražobníkovi žiadnu  províziu a v zásade všetko čo potrebuje na účasť v dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky... Pripravované dražby, ktoré by Vás mohli zaujať...


Najbližšie konané dražby

PREDAJ 4 izbový byt Martin, okres Martin

Kód: 01
Miesto: Ambra Pietra 17-19, Martin 036 01, kontakt 0907 424 078
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 109300 €

pozri viac..


DRAŽBA 09.03.2017 o 11.00 hod., rodinný dom Cabov, okres Vranov nad Topľou

Kód: D-150186
Miesto: v priestoroch notárskeho úradu JUDr. Vladimíry Muškovej na Námestí Alexandra Dubčeka 269, 072 22 Strážske (budova Obchodného domu Laborec, číslo dverí 4), kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 16400 €

pozri viac..


DRAŽBA 09.03.2017 o 12.00 hod., rodinný dom Palín, okres Michalovce

Kód: D-140327
Miesto: v priestoroch notárskeho úradu JUDr. Vladimíry Muškovej na Námestí Alexandra Dubčeka 269, 072 22 Strážske (budova Obchodného domu Laborec, číslo dverí 4), kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 22300 €

pozri viac..


DRAŽBA 09.03.2017 o 13.00 hod., rodinný dom Tušice, okres Michalovce

Kód: D-140104
Miesto: v priestoroch notárskeho úradu JUDr. Vladimíry Muškovej na Námestí Alexandra Dubčeka 269, 072 22 Strážske (budova Obchodného domu Laborec, číslo dverí 4), kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 30400 €

pozri viac..


DRAŽBA 13.03.2017 o 10.00 hod., rodinný dom Štiavnické Bane, okres Banská Štiavnica

Kód: D-150227
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 92000 €

pozri viac..