Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

Dražobná spoločnosť dostatočnými skúsenosťami v oblasti práva, aby sme si vedeli poradiť  s každým problémom... Aktuálny prehľad nehnuteľností v dražbách.... Účastník dražby neplatí dražobníkovi žiadnu  províziu a v zásade všetko čo potrebuje na účasť v dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky... Pripravované dražby, ktoré by Vás mohli zaujať...


Najbližšie konané dražby

DRUHÁ OPAKOVANÁ DRAŽBA 10.02.2022 o 10.00 hod., stavby a pozemky Málinec, okres Poltár

Kód: D-210016
Miesto: v PENZIÓNE CENTRÁL, URBAN SK, s. r. o., Janka Jesenského 293/65, 960 01 Zvolen, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 339.000,00 €

pozri viac..


DRAŽBA 22.02.2022 o 10.00 hod., rodinný dom Podvažie, okres Považská Bystrica

Kód: D-210019
Miesto: v banketovej miestnosti hotela Diana, Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 66.600,00 €

pozri viac..


DRAŽBA 22.02.2022 o 11.00 hod., rodinný dom Lakšárska Nová Ves, okres Senica

Kód: D-210020
Miesto: v banketovej miestnosti hotela Diana, Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 74.300,00 €

pozri viac..