Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

Dražobná spoločnosť dostatočnými skúsenosťami v oblasti práva, aby sme si vedeli poradiť  s každým problémom... Aktuálny prehľad nehnuteľností v dražbách.... Účastník dražby neplatí dražobníkovi žiadnu  províziu a v zásade všetko čo potrebuje na účasť v dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky... Pripravované dražby, ktoré by Vás mohli zaujať...


Najbližšie konané dražby

PRVÁ DRAŽBA - 02.05.2024 o 10:00 hod. - Nebytový priestor - v okrese Martin, obci Martin, katastrálne územie Záturčie

Kód: D - 240002
Miesto: v zasadacej miestnosti v budove sídla Advokátskej kancelárie Gallo, s.r.o., na ul. Jilemnického 4012/30, 036 01 Martin
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 51.000,00 €

pozri viac..