Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

Dražobná spoločnosť dostatočnými skúsenosťami v oblasti práva, aby sme si vedeli poradiť  s každým problémom... Aktuálny prehľad nehnuteľností v dražbách.... Účastník dražby neplatí dražobníkovi žiadnu  províziu a v zásade všetko čo potrebuje na účasť v dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky... Pripravované dražby, ktoré by Vás mohli zaujať...


Najbližšie konané dražby

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 29.10.2021 o 10.00 hod., rodinný dom Dražkovce, okres Martin

Kód: D-210002
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 300.000,00 €

pozri viac..


DRAŽBA 11. 11. 2021 o 10.30 hod., rodinný dom Bátovce, okres Levice

Kód: D-210003
Miesto: v PENZIÓNE CENTRÁL, URBAN SK, s. r. o., Janka Jesenského 293/65, 960 01 Zvolen, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 49.000,00 €

pozri viac..


DRAŽBA 23.11.2021 o 12.00 hod., rodinný dom Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves

Kód: D-180100
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 139.000,00 €

pozri viac..


DRAŽBA 23. 11. 2021 o 13.00 hod., rodinný dom Hniezdne, okres Stará Ľubovňa

Kód: D-210004
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 08 001 Prešov, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 126.000,00 €

pozri viac..