Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 15.06.2021 o 11.00 hod., rodinný dom Chrastné, okres Košice - okolie

Kód: D-200019
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 217.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 15.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 217.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Košice - okolie, obci Chrastné, katastrálne územie Chrastné, Okresný úrad Košice - katastrálny odbor
na LV č. 557 ako:
- stavba - rozostavaný dom bez súp.č., ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 113/131 a na pozemku - parcele C-KN parc. č. 402/11, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 113/20 o výmere 75 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 113/131 o výmere 6 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 402/6 o výmere 304 m2, druh pozemku orná pôda, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 402/11 o výmere 206 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 402/13 o výmere 6 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
na LV č. 521 ako:
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 113/64 o výmere 42 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/52,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 113/65 o výmere 156 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/52,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 113/66 o výmere 31 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/52,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 113/67 o výmere 46 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/52,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 113/68 o výmere 131 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/52,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 113/69 o výmere 49 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/52,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 113/70 o výmere 106 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/52,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 113/71 o výmere 94 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/52,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 113/72 o výmere 104 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/52,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 113/73 o výmere 4369 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/52,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 337/8 o výmere 17 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/52,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 402/4 o výmere 134 m2, druh pozemku orná pôda, v spoluvlastníckom podiele 1/52,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 402/5 o výmere 38 m2, druh pozemku orná pôda,
v spoluvlastníckom podiele 1/52,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Hodnotený objekt sa nachádza v zástavbe samostatne stojacich rodinných domov v obci Chrastné. Pozemok je v časti nové ulice Family rezort, 0,3km od obchodov a otočky autobusov. Napojenie na D1 je 3,0km, od základnej školy a škôlky a obchodov je 5,0km, je možnosť vodovodu, kanalizácie, elektriky a plynu, je spevnený prístup, je obytná aj rekreačná poloha s infraštruktúrou pre turistický ruch, obecný úrad, služby, autobusová doprava medzimestská. Dopravné spojenie s centrom a krajským mestom Košice je do 15minút.jazdy autom v normálnej premávke, tým aj dostupnosť kompletnej občianskej vybavenosti a zvýšeného počtu pracovných príležitostí.

Rodinný dom: Rozostavaný dom na KNC parc.č.113/131 a 402/11 k.ú.Chrastné
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Na miernom svahu do 5% v novej ulici Family rezort v obci Chrastné na parc.č.113/131 a 402/11 s dvorom na
KNC parc.č.402/6. Je napojený na vodovod, rozvody elektrickej energie, kanalizáciu. Vykurovaný ústredne teplovodne tepelným čerpadlom a elektricky.
Dispozičné riešenie:
Rodinný dom rozostavaný s 1x bytom 4i, s 1x garážou s možnosťou obývania (je kuchyňa a 4x izba s 2x kúpeľňou a WC), má 2x nadzemné podlažie, so vstupom samostatným z juhu do obytnej kuchyne s výstupom na terasu ku bazénu na JV. Z obytnej haly so schodiskom do 2NP podkrovia, 3x spálňa so vstupom do kúpeľne je priamo z rodičovskej spálne a z chodby do druhej kúpeľne, v 1NP je samostatné WC s umývadlom, práčovňa spojená v garážovom priestore ešte neoddelená technická miestnosť so zásobníkom TUV, kotlom tepelným čerpadlom. V 1NP je vstup do garáže s automatickými vrátami výklopnými. Dispozícia, viď pôdorys v prílohe.
Technické riešenie s rozostavanosťou viď tabuľka:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - liate terazzo, betónová, keramická dlažba
- Strecha - krovy - zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - obkladové murivo z prírodného kameňa (haklíky, kopáky)
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - sádrové, striekané (hrubozrnné); vnútorné obklady - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - keramické dlažby; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; - umývačka riadu (zabudovaná); - chladnička

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc03.05.2021