Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 13.08.2020 o 11.00 hod., rodinný dom Lutila, okres Žiar nad Hronom

Kód: D-190060
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu ALMADA, HAŤ PODHARAJCH, Hronská 705, 960 01 Zvolen, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 90.000 €
Dražobná zábezpeka: 10.000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 47.700 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Žiar nad Hronom, obci Lutila, katastrálne územie Lutila, Okresný úrad Žiar nad Hronom - katastrálny odbor na LV č. 155 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 117, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 648, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 648 o výmere 408 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Hodnotený objekt sa nachádza v zástavbe samostatne stojacich rodinných domov v obci Lutila. Pozemok je v časti Centrum obce s obecným úradom a obchodmi 400m, od výpadovky na Banskú Bystricu a R1 je to nájazd 9,6km, 3km Žiar nad Hronom okresné mesto, je možnosť vodovodu, elektriky, plynu aj kanalizácie, je spevnený prístup, je obytná aj rekreačná poloha s infraštruktúrou pre turistický ruch, obecný úrad, služby, autobusová doprava, vlak 5,0km zastávka v Žiari nad Hronom. Dopravné spojenie s centrom a Okresným mestom je do 10minút.jazdy autom, tým aj dostupnosť kompletnej občianskej vybavenosti a zvýšeného počtu pracovných príležitostí.

Rodinný dom s.č.117 na KNC parc.č.648 k.ú. Lutila
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Samostatný rodinný dom, na svahu z bočnej ulice, v zástavbe rodinných domov v novej nadštandardnej a staršej výstavbe, je napojený na vodovod, rozvody elektrickej energie, kanalizácie a plyn.
Dispozičné riešenie:
Rodinný dom má 1x byt 5i (môže tvoriť dva byty) s príslušenstvom, trojpodlažný s 1NP, 1PP a podkrovným s 1x izbou, dispozične je, vstupná chodba, odkiaľ sa vchádza do obytnej kuchyne, kotolne, 2x skladu a haly, je schodisko do 1-2NP, z chodby ďalej samostatne do troch spální a 2x kúpeľne a do pristavenej miestnosti
označenej ako izba, posledná izba je v podkroví. K domu patrí príslušenstvo prípojky, ploty, garáž.
Technické riešenie + poškodenosť v tabuľke:
1. Podzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - cementový poter
- Úpravy vonkajších povrchov - obklady fasád - obklady keramické, obklady drevom
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba
- Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután; - drezové umývadlo oceľové smaltované; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vodovodné batérie - ostatné; záchod - splachovací s umývadlom
- Ostatné vybavenie - vráta garážové - drevené zvlakové; kozub - s otvoreným ohniskom
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo
(Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - PVC, guma
- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - azbestocementové šablóny na debnení; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je
drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. S trojvrstv. zasklením; okenice a vonkajšie rolety - plastové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - liate terazzo, lepené povlakové podlahy
- Vybavenie kuchýň - drezové umývadlo oceľové smaltované; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací s umývadlom
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
1. Podkrovné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc30.06.2020