Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 28.01.2019 o 10.00 hod., rodinný dom Vitanová, okres Tvrdošín

Kód: D-180061
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 62800 €
Dražobná zábezpeka: 8000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 62800 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Tvrdošín, obci Vitanová, katastrálne územie Vitanová, Okresný úrad Tvrdošín - katastrálny odbor na LV č. 688 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 108, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 315/8, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 315/4 o výmere 124 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 315/8 o výmere 118 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 315/9 o výmere 278 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 315/10 o výmere 82 m2, druh pozemku záhrady, v podiele 1/1.

Dom sa nachádza na hlavnej ulici - štátnej ceste III. tr. prechádzajúcej obcou, v centrálnej obytnej časti obce Vitanová, okres Tvrdošín, v zástavbe rodinných domov. Dom je prístupný po spevnenej komunikácii, terén je rovinatý, možnosť napojenia na verejné rozvody IS vody, kanalizácie, elektriny a plynu. Úzke centrum obce je vzdialené 200 m, centrum okresného mesta je vzdialené cca. 14,5 km, kde je kompletná občianska vybavenosť a doprava, v obci je základná občianska vybavenosť Ski centrum, premáva prímestská autobusová doprava. Obec je svojou polohou vhodná na trvalé bývanie a dochádzku do okresného mesta, vhodná je aj na rekreáciu vzhľadom na blízkosť rekreačných lokalít Skipark Oravice a Aquapark Oravice vo vzdialenosti 6,5 km, turistické a lyžiarske stredisko Roháče vo vzdialenosti cca. 27 km. Dom v čase obhliadky bol trvale obývaný, zrekonštruovaný s nedokončeným podkrovným podlažím. Minimálna možnosť rozšírenia súčasnej zástavby vzhľadom na nepravidelný tvar pozemku a bezprostrednú blízkosť okolitej zástavby. V mieste je priemerná hustota obyvateľstva, bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality do1 km.

Rodinný dom súp.č. 108 na parc.č. 315/8 v k.ú. Vitanová
Rodinný dom je samostatne stojaci rovinatom teréne, je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a nedokončené podkrovné podlažie. Pôvodná časť domu bola postavená v r. 1947, prístavba PP v r. 1969, rekonštrukcia, prístavba a nedokončené podkrovné podlažie je z r. 2014, dispozične podzemné podlažie pozostáva z dvoch samostatných častí, kde v prvej je kotolňa, v druhej so samostatným vstupom sú skladové priestory, v I.NP sú dve izby, kuchyňa a hygienické priestory, podkrovné podlažie v zmysle PD je plánované ako samostatná dvojizbová bytová jednotka so samostatným vstupom z verandy. Dom je napojený je napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie, elektriny a plynu.
Technické riešenie: - Základy betónové prekladané kameňom - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou - dodatočne zaizolované proti zemnej vlhkosti; - Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - kamenné murivo v hrúbke nad 60 cm; 1. NP - drevené zrubové v hrúbke nad 20 cm s dreveným obkladom imitujúcim guľatinu; 1. PK - murované v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP - tehlové 1. PK - drevené (sadrokartónové); - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické; 1. NP - s viditeľnými trámami drevené; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové; - Schodisko - 1. NP - keramická dlažba - vo verande a vstupe do chodby, do podkrovia nevyhotovené; - Strecha - krovy väznicové sedlové; krytiny strechy na krove plechové pozinkované - poplastovaný plech; klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače); - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP - vápenné šťukové, zdrsnené; obklady fasád - 1. NP, 1. PK - obklady drevom; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - stierkové plsťou hladené a obklady drevom; vnútorné keramické obklady kuchyne pri linke v 1. PP, 1. NP, 1. PK - nevyhotovené; obklady prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky 1. NP, 1. PK - nevyhotovené; 1. NP - samostatnej sprchy; 1. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. PK - vane- nevyhotovené; - Výplne otvorov - dvere - 1. PP - plastové plné; 1. NP, 1. PK - plné alebo zasklené dyhované, vchodové do verandy a do bytu v I. NP bezpečnostné; okná - 1. PP, 1. NP, 1. PK - plastové; okenné žalúzie - 1. NP - kovové; - Podlahy - podlahy obytných miestností - 1. NP, 1. PK - veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP, 1. NP, 1. PK - keramické dlažby - v podkroví podlahy nevyhotovené; - Vybavenie kuchýň - 1. PP - sporák na tuhé palivo; 1. PP, 1. NP, 1. PK - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky); 1. NP, 1. PK - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; 1. NP, 1. PK - odsávač pár; 1. NP, 1. PK - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 1. PK - umývadlo; 1. NP - samostatná sprcha; 1. PK - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; vodovodné batérie - 1. NP, 1. PK - pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 1. PK - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací s umývadlom; 1. PK - splachovací bez umývadla; podkrovie bez vnútorného vybavenia; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na plyn - značkové kotly; 1. NP - lokálne - na tuhé palivá obyčajné - Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z plastového potrubia len studenej vody; 1. NP, 1. PK - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody solárny systém s 3 solárnymi panelmi a zásobníkom kombinovaný s ústredným vykurovaním; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 1. PK - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - 1. PP, 1. PK - svetelná; 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. PP, 1. NP, 1. PK - s automatickým istením; - Vnútorné rozvody plynu - 1. PP - rozvod zemného plynu.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že dom je trvalo obývaný, v

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc12.12.2018