Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 02.10.2017 o 11.00 hod., 3 izbový byt Medzev, okres Košice - okolie

Kód: D-170033
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 20600 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 20600 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Košice - okolie, obci Medzev, katastrálne územie Medzev, Okresný úrad Košice - katastrálny odbor na LV č. 2534 ako:
- byt č. 13, vchod č. 14, na 3.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 1069
na ulici Sídlisko Mladosť 1069/14 v podiele 1/1,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 2592 o výmere 736 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytový dom súp. č. 1069 postavený, v podiele 6302/198534,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1069, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 2592
v podiele 6302/198534.

Byt sa nachádza v bytovom dome na sídlisku Mladosť v Medzeve. Bytový dom je samostatne stojaci bodového typu, má 4 nadzemné podlažia a plochú strechu. Dopravné spojenie je medzimestskou autobusovou dopravou SAD.
V okolí domu je občianska vybavenosť mesta - v blízkosti sú školy, škôlky, zdravotnícke zariadenia, dom kultúry, obchody, obchodné domy, hotel, banka. Lokalita sa zaraďuje do stredového sídliska mesta.
Byt č.13 v bytovom dome č.s.1069 na p.č.KN 2592
POPIS
Objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.2592 v Medzeve. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite stredného dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1988.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE A TECHNICKÝ POPIS:
Panelový bytový dom je riešený ako nepodpivničený so štyrmi nadzemnými podlažiami. Polohu objektu vzhľadom ku komunikačným a dopravným väzbám posudzujem ako vhodnú, s pravidelným spojením na autobus. Infraštruktúra pozemku je kompletná, pozemok je vo vlastníctve užívateľov, vlastníkov bytov. Orientácia čelnej strany objektu - vstupu do objektu je na juh. Jedná sa o samostatne stojací panelový bytový dom. Objekt je prekrytý plochou strechou. Objekt je napojený na rozvod studenej vody, elektriky, zemného plynu a kanalizácie. Bytový dom je v pôvodnom stave.
Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 3.poschodí - IV. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC, loggie a pivnice.
Zameraná podlahová plocha bytu je 59,69 m2. Byt je v pôvodnom stave, na byte sa vymenili okná za plastové.
Bytový dom je panelový, preto základnú životnosť stanovujem na 80 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc08.09.2017