Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRAŽBA 26.09.2017 o 11.00 hod., budova a pozemky Bratislava - m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-170041
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 758000 €
Dražobná zábezpeka: 30000 €
Najnižšie prihodenie: 10000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 758000 €

pozri viac..


1