Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 1/2 BYTU 08.06.2021 o 10.00 hod., 2 izbový byt Záturčie, okres Martin

Kód: D-200035
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 36.200,00 €
Dražobná zábezpeka: 6.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 200,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 36.200,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obci Martin, katastrálne územie Záturčie, zapísané na LV č. 2378 vedenom Okresným úradom Martin - katastrálnym odborom:
- byt č. 36, nachádzajúci sa vo vchode 4 na ulici J. Palkoviča, na 6.p. bytového domu súp. č. 3980, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 502/379,
v spoluvlastníckom podiele 1/2,
- podiel priestoru (vyššie uvedeného bytu) na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 3980 a príslušenstve, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 502/379, v podiele 655/40852,
- spoluvlastnícky podiel k pozemku - parcele C-KN parc. č. 502/379 o výmere 425 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 655/40852, prislúchajúci k vyššie uvedenému bytu

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Bytový dom súp.č. 3980 je situovaný na ul. J. Palkoviča 4 na sídlisku Sever v okresnom meste Martin, v zástavbe bežných bytových domov a budov občianskej vybavenosti. Terén rovinatý, prístup ku je po spevnenej komunikácii, možnosť napojenia na všetky IS, v blízkosti sa nachádza MŠ, ZŠ, zástavka MHD a prímestskej dopravy, obchody, zdravotné stredisko, pošta, park, detské dopravné ihrisko, do 10 min. TESCO, OBI, OC Tulip. Dom je čiastočne zrekonštruovaný, zateplený, udržiavaný. Byt je v pôvodnom stave čiastočne modernizovaný so štandardným vybavením, udržiavaný, nachádza sa na 6. poschodí v krajnej SV sekcii. Dostupnosť centra mesta je MHD alebo autom do 5 min. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, z prírodných lokalít je v tesnej blízkosti park a do 1 km nábrežie rieky Turiec.

Byt č. 36 v bytovom dome súp.č. 3980 v k.ú. Záturčie
Bytový dom je samostatne stojaci, má dva vchody, má jedno podzemné podlažie, kde sú umiestnené pivnice a spoločné miestnosti, má XIV.NP, kde sú umiestnené byty, na jednom podlaží je šesť bytov. Bytový dom bol daný do užívania v r. 1968, v r. 2012 bol čiastočne zrekonštruovaný, vymenené boli vchodové dvere za plastové s elektronickým vrátnikom, okná v spoločných priestoroch za plastové, dom bol zateplený, zrekonštruovaná bola strecha, bola zateplená a položená nová strešná krytina, zrekonštruované lodžie, vymenené boli klampiarske konštrukcie za farbené z pozinkovaného plechu, vymenené boli stupačkové rozvody IS, zrekonštruované boli výťahy. Dom je napojený na verejné rozvody IS vody, elektrickej energie, teplonosné rozvody, kanalizáciu, plyn, káblovú TV, chránený je bleskozvodom, v dome sú dva modernizované výťahy. Základy sú betónové základové pásy, obvodové zvislé a vodorovné nosné konštrukcie sú z panelových prefabrikátov, dom je kompletne zateplený, vonkajšie omietky na báze umelých látok, strecha je plochá, krytina asfaltová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného farbeného plechu, schodisko železobetónové s povrchom nástupnice z PVC, v prízemí sú podlahy z liateho terazza, keramický sokel na chodbách a schodisku, okná sú plastové, vchodové dvere plastové s domovým elektronickým vrátnikom na magnetický kľúč. Dom je veľmi dobre udržiavaný, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo zistené.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne, plynové a teplonosné domové prípojky, a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu vrátane stúpacích vedení v dome s uzatváracími ventilmi.
Byt č. 36 na 6. poschodí je dvojizbový s príslušenstvom: chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, na spoločnej chodbe pred vstupom do bytu sa nachádza špajza, v suteréne domu je pivnica, byt má z obývacej izby prístup na lodžiu. Byt je v pôvodnom stave, je čiastočne modernizovaný, štandardne vybavený, napojený na domové rozvody vody, kanalizácie, elektriny, plynu, teplonosné rozvody, domový telefón, káblovú TV. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú liatinové rebrové s termoregulačnými ventilmi a meračmi tepla. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi. Podlahy sú v izbách pôvodné drevené parkety, na lodžii je keramická dlažba, v ostatných miestnostiach je PVC. Okná sú plastové so žalúziami, dvere drevené plné hladké a presklené v oceľových zárubniach. Na stenách a stropoch sú hladké omietky. Vnútorné vybavenie je v kuchyni modernizovaná pôvodná kuchynská linka s novými dvierkami z prírodného dreva, nerezovým drezovým umývadlom, nerezovou pákovou batériou, plynový sporák s rúrou,, keramický obklad steny pri sporáku. Bytové jadro je pôvodné umakartové, kde v kúpeľni sa nachádza oceľová smaltovaná vaňa, oceľové smaltované umývadlo, nerezová páková batéria so sprchou, splachovací záchod "kombi" je samostatný. V chodbe je pôvodná vstavaná šatníková skriňa. Byt je trvalo obývaný, udržiavaný vo veľmi dobrom technickom stave.
Vzhľadom na vek domu, vykonané zateplenie a čiastočnú rekonštrukciu, stavebno-technických stav a bytu, je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 100 rokov.
Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc03.05.2021