Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

Rodinný dom Neded, okres Šaľa

Kód: D-170085
Miesto: vo Veľkej konferenčnej miestnosti v Penzióne Salur, s.r.o. na ulici Komárňanská cesta č. 3, 940 01 Nové Zámky, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 31.100,00 €
Dražobná zábezpeka: 8.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 41.400,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Šaľa, obci Neded, katastrálne územie Neded, Okresný úrad Šaľa - katastrálny odbor na LV č. 1097 ako:
- stavba - rodinný dom s prestavbou a prístavbou súp. č. 74, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 7935/5 a parcele C-KN parc. č. 7935/6 v podiele 1/1,
- stavba - garáž bez súp. č, ktorá je postavená na pozemku - parcele C-KN parc. č. 7935/7 v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 7935/2 o výmere 509 m2, druh pozemku záhrady, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 7935/3 o výmere 244 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 7935/5 o výmere 116 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 7935/6 o výmere 44 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 7935/7 o výmere 22 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1.

Dom sa nachádza v širšej časti obce Neded. Dom je v časti obytná až poľnohospodárska poloha, štandard pre bývanie od Šale 18km. Od krajského mesta Nitra je obec vzdialená približne 48 km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približnem45min. do centra Krajského mesta. V okolí domu je občianska vybavenosť, nižšia. Orientácia obytných miestností je v smere na východ a juh.

Rodinný dom súp.č.74 na parc.č. KNC 7935/5-6 k.u. Neded
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Rodinný dom č.s.74 z roku 1963 podľa analýzy stavu na mieste. Je osadený na na rovine na parc.č.7935/5 a 7935/6. Situovaný je v okrajovej oblasti obytno poľnohospodárskej zóny, vedľa novej Materskej škôlky, zastavanej prevažne štandardnými rodinnými domami staršej a rekonštruovanej výstavby. Rodinný dom je prístupný priamo z miestnej cestnej komunikácie spevnenej asfaltom. Je napojený na verejný vodovod, rozvody elektrickej energie a plynu, kanalizácia do žumpy.
Dispozičné riešenie:
Rodinný dom je 2x byt (4+2i), s 1x nadzemným a podkrovným podlažím, kde je rozostavaný druhý byt 2i. Vstup do domu je z verejnej prístupovej komunikácie cez dvor, cez zádverie a chodbu do haly so schodiskom do 2NP, vstup do 4x izba, cez kuchyňu do kúpeľne, WC a ďalej do druhej hospodárskej kuchyne, viď náčrtok.
Technické riešenie:
- Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; 2. NP - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové; 2. NP - s viditeľnými trámami drevené
- Schodisko - 1. NP - cementový poter
- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - 1. NP - obklady keramické, obklady drevom
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP, 2. NP - vane; 1. NP - samostatnej sprchy; 1. NP, 2. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP, 2. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP, 2. NP - plastové s dvoj. S trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 2. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - 1. NP, 2. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP, 2. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP, 2. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 2. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP, 2. NP - umývadlo; 1. NP - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací s umývadlom; 2. NP - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP, 2. NP - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - 1. NP, 2. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
Prístavba z roku 1985
Prístavba 1x obytnej izby s kuchyňou, sociálnym zariadením, kotolňou a druhou hospodárskou kuchyňou spojenou s kotolňou. Rok 1985 materiálovo charakterizuje aj jediné drevené dvojité okno z prvej kuchyne
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu bola dokončená podľa kolaudácie v roku 1963, prestavba s nadstavbou a prístavba navrhnutá v roku 2006, bola kolaudovaná v roku 2014

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc16.09.2020