Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

PRE ÚĆASTNÍKOV

Výhodné ceny.
 
Účastník dražby neplatí dražobníkovi žiadnu  províziu a v zásade všetko čo potrebuje na účasť v dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky, ktorá sa mu v prípade udelenia príklepu započítava k celkovej cene.
Keďže  dražby realizujeme  pre záložných veriteľov, ktorí sú zapísaní na liste vlastníctva ako prví v poradí, tak v zmysle ustanovenia § 151 ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka nadobúda vydražiteľ vlastníctvo k predmetu dražby bez ťiarch, Dražbou nadobúdate vlastníctvo originálnych spôsobom, čo v zásade znamená, že ak v 3 mesačnej lehote nikto nepodá žalobu o určenie neplatnosti dražby Vaše vlastnícke právo už nemôže byť nijako spochybnené, čo pri klasickej kúpe nemáte nikdy isté ani po niekoľkých rokoch.

Kontaktný formulár
Vaše meno:
Telefonický kontakt:
Váš email:
* Kontrólny reťazec: