Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRAŽBA 16.08.2022 o 10.30 hod., Rodinný dom s pozemkami Bajtava, okres Nové Zámky

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D - 220002
Miesto: vo Veľkej konferenčnej miestnosti v Penzióne Salur, s.r.o. na ulici Komárňanská cesta č. 3, 940 01 Nové Zámky, 0918 112 719
Najnižšie podanie: 50.100,00 €
Dražobná zábezpeka: 10.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000.,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 50.100,00 €

pozri viac..


1